Co oznacza dywersyfikacja w kontekście funduszy inwestycyjnych?

Co oznacza dywersyfikacja w kontekście funduszy inwestycyjnych?

Dywersyfikacja jest tym pojęciem, które odpowiedzialny inwestor powinien zawsze brać pod uwagę. To ona uodparnia nasze oszczędności na rynkowe wstrząsy i powoduje, że czujemy się bezpieczniej.

Ludowe przysłowia niezbyt często sprawdzają się w życiu, a już w inwestycjach tylko sporadycznie, ale powiedzenie, że „nie wsadza się wszystkich jajek do jednego koszyka” warto nie tylko zapamiętać, ale i stosować. Bo dywersyfikacja to nic innego jak właśnie rozdzielanie „jajek” (oszczędności) między kilka koszyków.

W wypadku funduszy inwestycyjnych koszyków, które są do naszej dyspozycji jest właściwie nieskończenie wiele. Już sam fundusz inwestycyjny co do zasady gwarantuje nam dywersyfikację, bo nie inwestuje on w jedną tylko spółkę, ale kilka lub nawet kilkanaście. W pewnym uproszczeniu można uznać, że im tych spółek w portfelu więcej, tym nasze inwestycje są bezpieczniejsze. Wybierając fundusz trzeba więc zapoznać się ze strukturą jego inwestycji. Dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza dla początkujących inwestorów, mogą się okazać fundusze mieszane, które nie dość, że inwestują w wiele spółek to jeszcze w różne instrumenty rynku kapitałowego, a więc na przykład i w akcje, i w obligacje. 

Różne instrumenty w portfelu

Budując swój portfel warto podzielić swoje oszczędności między różne aktywa. Część pieniędzy można zainwestować w akcje, ale raczej obowiązkowo nasz portfel powinien zostać wzbogacony również o fundusze dłużne, czyli takie, które inwestują w obligacje. Oczywiście struktura takiego portfela zależy od tego w jakiej fazie znajduje się rynek – które instrumenty dają najlepszą stopę zwrotu – ale musimy mieć świadomość, że fundusze akcyjne mają opinię bardziej ryzykownych, a z kolei fundusze obligacji uważane są za bardziej bezpieczne i bardziej stabilne.

Dobrą metodą dywersyfikowania portfela inwestycyjnego jest nieograniczanie się tylko do jednego rynku. Początkującym inwestorom często radzi się, aby u progu swojej kariery na rynku kapitałowym inwestowali w fundusze, które kupują znane im spółki. Być może jest to dobra metoda, ale w praktyce powoduje ona, że inwestujemy jedynie na lokalnym (krajowym) rynku. Bezpieczniej jest dokonać geograficznego podziału naszych inwestycji – zwłaszcza jeśli mamy długi horyzont czasowy – i za część oszczędności kupić jednostki uczestnictwa funduszy inwestujących na polskim rynku, a część na rynkach zagranicznych, na przykład giełdach krajów Strefy Euro, Stanów Zjednoczonych, Azji. Dywersyfikacja geograficzna co do zasady zwiększa bezpieczeństwo inwestycji i może powodować, że lepiej wykorzystujemy dynamicznie przecież zmieniającą się globalną sytuację gospodarczą. 

Dywersyfikacja branżowa

Warto także rozdzielić nasze „jajka”, czyli oszczędności między inwestycje w spółki działające w różnych branżach. Na rynku kapitałowym często mamy do czynienia z różnego rodzaju modami, to znaczy z popularnością pewnych sektorów gospodarczych, które cieszą się czasem wręcz niezwykłą sympatią inwestorów, a ceny ich akcji bardzo dynamicznie pną się w górę. Podążanie za takimi modami może przynieść duże korzyści, ale w dłuższym horyzoncie czasowym może się okazać niebezpieczne. Dlatego konstruując swój portfel inwestycyjny warto mieć w nim na przykład fundusz biotechnologiczny, ale także taki, który inwestuje choćby w spółki z sektora energetycznego lub nowoczesnych technologii. Bo mody, również te giełdowe, przemijają, a inwestując w fundusze trzeba przywiązywać dużą uwagę do bezpieczeństwa i stabilności. Dywersyfikacja jest jednym z podstawowych sposobów służących temu celowi.

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Redakcja

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close