Tożsamość outsiderów w środowisku akademickim

Tożsamość outsiderów w środowisku akademickim

Pojęcie „outsider” pochodzi z języka angielskiego, od słowa „outside”, które oznacza „na zewnątrz”. Jeżeli mówimy, że dana osoba jest outsiderem, rozumiemy przez to, że pozostaje ona na uboczu, nie angażuje się w sprawy społeczeństwa, czuje się niczym obcy w danej społeczności.

Co dokładnie charakteryzuje outsidera?

Outsiderzy są głównie samotnikami, indywidualistami, często wyalienowanymi, trochę pozbawionymi poczucia rzeczywistości. Takie osoby nie czują się dobrze ani swobodnie w żadnej grupie, wręcz uważają istnienie grup za sztuczny wytwór, za coś przereklamowanego, irytującego. Dobrowolnie izolują się od społeczeństwa. Takie osoby utożsamiają fakt życia w środowisku, „wewnątrz”, z nudą, rutyną, a tym samym pragną pozostać jak najdalej, chcą być „na zewnątrz”.

Outsiderzy zachowują obojętny stosunek wobec norm społecznych, moralnych, różnych zwyczajów czy tradycji, mody bądź praw przyjętych w konkretnym społeczeństwie.

Powieść Colina Wilsona pod tytułem „Outsider” jako swoisty podręcznik cech outsiderów

W swojej powieści, wydanej w 1956 roku, Colin Wilson opisał cechy charakterystyczne outsiderów. Autor wyróżnił kilka typów takiej osobowości oraz stwierdził, iż każdy człowiek noszący miano outsidera, jest obserwatorem. Bycie obserwatorem polega tutaj na oglądaniu świata oraz innych ludzi z daleka, „będąc na zewnątrz”.

Outsiderzy nie angażując się w życie w społeczeństwie, obserwują rzeczywistość tak, jakby oglądali film: czasem z przejęciem, czasem z ciekawością, nierzadko ze smutkiem czy strachem. Według artykułu na stronie internetowej http://www.wyobraznia.eu/kim-jest-outsider/ takie osoby czują się bardziej świadome od „zwykłych śmiertelników”. Swoje wyobcowanie traktują bardzo na poważnie, jako życiową misję, uważają, iż muszą pozostać obcymi dla innych, obserwatorami ich istnień.

Jaki jest cel oraz sens życia outsiderów? Co stanowi ich największy problem?

Za główny cel swojego istnienia, outsider uważa chęć poszukiwania wolności własnego ducha. Fakt, iż nie żyje w społeczeństwie (a przynajmniej izoluje się od niego), wcale mu nie wystarcza. Outsider pragnie stać się całkowicie wolnym człowiekiem, a wolność tą utożsamia z ucieczką z „więzienia”, które kojarzy z obowiązkami, czynnościami ludzkimi, rytuałami codzienności, pracą.

Największą zgryzotą dla outsidera, jest fakt, że nie wie do końca czy to, co posiada, wystarczy mu do życia. Boi się, że mimo bycia doskonałym obserwatorem, dalej nie ma takiej wiedzy, jaką chciałby posiadać. Outsiderzy mierzą się ciągle z problemem poszukiwania własnej tożsamości. Taka osoba stara się nieustannie poznać swoje „ja”, próbuje identyfikować, analizować swoje przeżycia oraz przemyślenia tak, aby jak najlepiej poznać siebie. Outsider będzie także stale poszukiwał różnych nowych doświadczeń, które pomogą mu odnaleźć własną tożsamość.

Outsider a środowisko akademickie

młoda kobieta
Źródło: Pixabay.com

Jak już zostało wcześniej wspomniane, outsiderzy pragną wyzwolić się z obowiązków, narzucanych im przez normy życia w społeczeństwie, ze specyficznych ról. Jednakże, samo bycie outsiderem to już jakaś rola. Outsiderzy w środowisku akademickim, jako iż pragną jak najwięcej wiedzy posiąść oraz jak najwięcej doświadczyć, będą poszukiwali swojej tożsamości poprzez wybitne sukcesy w nauce czy w życiu zawodowym na stanowiskach naukowych.

Najczęściej wybierać będą takie kierunki kształcenia się, czy wykonywania specjalistycznych badań naukowych, aby zapewniły im one odrobinę tak upragnionej przez nich alienacji, poczucia bycia obcymi innym ludziom. Według artykułu Magdy Karkowskiej pod tytułem „Odmienność w kulturze akademickiej. W poszukiwaniu tożsamości outsidera”, jedną z wartości systemu akademickiego jest autonomia, która wiąże się ze swobodą w przepływie idei oraz wolnością poglądów, których to cech tak poszukuje typowy outsider. Co więcej, uniwersytety to miejsca, w których osoby te mogą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć więcej doświadczeń oraz dalej pozostać obserwatorami.

Redakcja

Related Posts

One thought on “Tożsamość outsiderów w środowisku akademickim

  1. Mam kumpla. Totalny odjazd. Zdecydowanie cierpi na poczucie wyobcowania oraz nierzeczywistości. nie bardzo można mu pomóc, chociażbym chciał …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close