Jak sprawdzić oceny w systemie USOS UMCS na kierunku Kulturoznawstwo?

Jak sprawdzić oceny w systemie USOS UMCS na kierunku Kulturoznawstwo?

Największa publiczna uczelnie we wschodniej Polsce to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest to uczelnia, która poza edukacją na bardzo wysokim poziomie, pełni szereg innych funkcji – jak chociażby funkcję kulturotwórczą i opiniotwórczą. Od lat UMCS wnosi mnóstwo w społeczność, nie tylko osób mieszkających w województwie lubelskim, ale i w całej Polsce, a rzec można, że i licznych rejonach świata.

Oferta edukacyjna UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadzi kształcenie na 11 wydziałach i 80 kierunkach studiów. Oferta zaskakuje. Uczelnia każdego roku proponuje swoim studentom nowe ścieżki kształcenia i ulepszony dotychczasowy program studiów.
Co więcej, każdy student ma możliwość czynnego udziału w dodatkowych zajęciach. Może przynależeć do:

 • kół naukowych, a jest ich prawie 150,
 • ogólnouczelnianych organizacji,
 • czy udzielać się w regularnie organizowanych eventach i inicjatywach studenckich.

Kulturoznawstwo jednym z atrakcyjnych kierunków UMCS

Młodzi ludzie, zainteresowani szerzeniem wiedzy w zakresie różnych dziedzin kultury, z powodzeniem mogą wybrać jeden z najatrakcyjniejszych kierunków UMCS. Mowa tu o kulturoznawstwie. Aby dostać się na ten kierunek studiów, warto wybrać na maturze takie przedmioty jak:

 • historia sztuki,
 • historia muzyki,
 • filozofia,
 • historia,
 • geografia,
 • język obcy nowożytny,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o tańcu,
 • wiedza o społeczeństwie.

W czasie rekrutacji brane są oczywiście wybrane przez ucznia przedmioty.
Wykaz wszystkich przedmiotów branych pod uwagę dostępny jest także w systemie USOS UMCS.

Czego nauczysz się na kulturoznawstwie?

Bez wątpienia wybierając tę dziedzinę edukacji, każdy student zyska wiedzę dotyczącą wybranych obszarów kultury, a także procesów społeczno-kulturowych, przy zwróceniu szczególnej uwagi na współczesność. Co więcej, uczniowie posiądą umiejętność analizy oraz interpretacji zjawisk kulturowych.
Kierunek ten ukazuje kulturę na przestrzeni lat, prezentując tak starodawne dzieje, jak i te z którymi mamy styczność w dzisiejszym świecie.

Co znajdziemy w programie studiów?

książka
Źródło: Pixabay.com

Naprawdę wiele. Oferta tego kierunku jest bardzo szeroka. Studenci zmierzą się z egzaminami z przedmiotów takich jak:

 • Wstęp do kulturoznawstwa,
 • Antropologia kultury,
 • Teoria kultury,
 • Wiedza o muzyce,
 • Kultura mniejszości narodowych,
 • Kultura audiowizualna,
 • Komunikacja kulturowa,
 • Współczesne życie kulturalne.

Wykaz specjalności na kierunku kulturoznawstwo

Każdy student tego kierunku w czasie trwania II semestru może dokonać wyboru specjalności. Wykaz specjalności jest następujący:

 • Specjalność medialna pozwala posiąść umiejętności w zakresie specyfiki funkcjonowania mediów oraz w zakresie public relations.
 • Specjalność antropologia i socjologia kultury da szansę merytorycznego przygotowania oraz prowadzenia badań terenowych, analizy antropologicznej i socjologicznej zjawisk kulturowych.
 • Specjalność krytyka i animacja sztuki, w ramach której student nabędzie wiedzę dotyczącą współczesnej kultury, a także zdobędzie umiejętności w zakresie analizy podstawowych dziedzin, takich jak teatr, film, czy muzyka.
 • Specjalność teatrologia i filmoznawstwo – tutaj student będzie miał okazję zdobyć umiejętności analizy i krytyki dzieł filmowych i teatralnych.
 • Specjalność judaistyka – student ma możliwość zdobycia wiedzy z zakresu judaizmu oraz kultury Żydów. Co więcej, jest w stanie opanować, przynajmniej w stopniu podstawowym, języki hebrajski i jidysz.

Jak zobaczyć swoje oceny ze studiów?

Jeśli jesteś studentem kulturoznawstwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i pragniesz sprawdzić swoje oceny z przedmiotów, wystarczy, że uruchomisz system USOS UMCS i klikając zakładkę „Dla Studentów”, zalogujesz się wybierając opcję „Oceny końcowe”. Wówczas pojawi się okno ocen końcowych, z informacją o Twoich wynikach z przedmiotów z poszczególnych lat studiów.

To niezwykle uproszczona forma kontroli swoich ocen.

System USOS UMCS zapewnia kompleksową obsługę toku studiów dla studentów, ale nie tylko. Ten dziekanowy system ułatwia pracę także doktorantom oraz pracownikom naukowo-dydaktycznym.

Redakcja

Related Posts

One thought on “Jak sprawdzić oceny w systemie USOS UMCS na kierunku Kulturoznawstwo?

 1. Bardzo fajnie, że można wydrukować sylabus z danego przedmiotu. Miałem problemy z nogą i teraz trochę do nadrobienia zostało, ale dokładny opis przedmiotu pozwoli mi się do tego przygotować. Za to duży plus.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close